Řeka Lužnice

Řeka pramení v rakouské části Novohradských hor na sz. úbočí vrchu Aichelberg (1054 m). Na naše území vstupuje u Krabonoše jako vyvinutá řeka. Až k Veselí n. Luž. tok řeky doprovázejí bohatá ložiska štěrkopísků, která jsou významnou těžební surovinou. V předcházejících letech se charakter těžby změnil na devastační: místo bývalých lesů v prostorách těžby často zůstávají rozsáhlá jezera. Tyto vodní plochy jsou vlastně odkrytou hladinou podzemní vody (velké nebezpečí znečištění). Celková délka Lužnice k soutoku s Vltavou je 202 km, z toho 49 km v Rakousku a 153 km u nás. Lužnice je oblíbenou vodáckou řekou, sjízdnou po celou sezonu.

Řeka Lužnice (© Vladimíra Kolouchová)

Řeka Lužnice

Řeka Lužnice začátkem jara (© Jan Havelka)

Řeka Lužnice začátkem jara