Městské hradby Weitra

Městské opevnění, které bylo poprvé zmíněno v roce 1292, pochází převážně ze 14. a 15. století. Na západě stojí nad průdkým terénním zlomem, východní strana je chráněna vodním příkopem napájeným vodou z rybníka. Z původních bran se zachovala pouze brána při vjezdu na náměstí od východu, v místě zvaném Glockengießerei (slévarna zvonů); na zbytcích věže na západním okraji města stojí malá rozhledna. Příkop a psinec ve východní části opevnění byly kolem roku 1790 zrušeny.

Městské hradby Weitra (© Stadtgemeinde Weitra)

Městské hradby Weitra