Opatovický rybník

160,6 ha, objem 3,43 mil. m3. Patří k nejstarším na Třeboňsku, připomínán r. 1367. Ves Opatov, která zanikla poč. 16. stol. při rozšíření rybníka Štěpánkem Netolickým v l. 1510–18 i na její území, dala rybníku jméno. Jakub Krčín r. 1574 rybník ještě zvětšil a spojil se Světem. Brzy byl však nucen oba rybníky zase rozdělit. Hráz je dl. 1500 m, v koruně široká 6,8–8,5 m. Rybník využíván k rekreaci. U rybníka na Zlaté stoce

Rybník Svět v zimě (© Jan Havelka)

Rybník Svět v zimě