Rybářská brána

Ze tří původních městských bran zůstala dobře zachovaná pouze „Rybářská brána“ spolu s „Únikovou brankou“ na severní straně. Částečně ještě dobře zachované městské zdi pochází z 15. století. Horní a dolní městská brána s později přistavěnými věžemi byly v roce 1837 strženy. V roce 1810 byl zasypán „Městský příkop“, v roce 1850 se sesunula zeď na jižní straně.

Rybářská brána (© Stadtgemeinde Litschau)

Rybářská brána