Soví les

Přírodní památka (20,33 ha, vyhlášena r. 1994) – starší lesní porost na rašelině s vysokou druhovou pestrostí dřevin a výskytem řady vzácných a chráněných druhů rostlin.