Stará řeka a Nová řeka NPR

Národní přírodní rezervace (813,60 ha) – komplex mokřadních ekosystémů v nivě řeky s neupraveným meandrujícím korytem řeky Lužnice a řadou odstavených ramen v různém stupni zazemnění. Porosty tvrdého luhu s fragmenty dalších typů lesních porostů, které strukturou a druhovým složením připomínají původní lesy. Na území jsou pozoruhodné chráněné porosty staletých dubů a lip na Novořecké hrázi. Území je stanovištěm mnoha ohrožených a chráněných rostlinných a živočišných druhů. Tato rezervace vznikla spojením původních tří chráněných území různých kategorií, a to NPR Stará řeka, PR Novořecké močály a PR Meandry Lužnice.

Novořecké močály (© Rostislav Kašovský)

Novořecké močály

Nová řeka v předjaří (© Jan Havelka)

Nová řeka v předjaří

Nová řeka v předjaří (© Jan Havelka)

Nová řeka v předjaří

Dlouhý most (© Rostislav Kašovský)

Dlouhý most

U rozcestí Novořecká bašta (© Rostislav Kašovský)

U rozcestí Novořecká bašta

Meandry Lužnice (© Jan Ševčík)

Meandry Lužnice