Staré jezero

Přírodní rezervace (128,42 ha, vyhlášena r. 1994) – rybník s členitými břehy, ostrovy a rozsáhlými porosty pobřežní vegetace. K rybníku přiléhají rašeliniště a lesní porosty, které jsou významné botanicky a ornitologicky.