Vizír

Národní přírodní památka (10,22 ha, vyhlášena r. 1987) – rašeliniště lesního rybníka Vizír. Naleziště celé řady chráněných a vzácných druhů rostlin, např. rosnatky prostřední. Hnízdiště vodního ptactva. Hráz po cestě přístupná.